Årsmelding 2012


ÅRSMELDING FOR OSLO BLUESKLUBB 2012

Styret 2012

Leder: Edgar Johansen
Kasserer: Rolf Johannessen
 
Styremedlemmer: Odd Dahl
Gitte Johannessen
Ellen Marianne Pettersen
Kåre Presttun
Vibeke Sjøvold
Anders Herbjørnsen
Aud Reiersdal
 
Varamedlemmer: Paul Aasan
Morten Hermansen

Det er avholdt 7 styremøter i 2012. I tillegg har det vært møter med representanter fra styret i forskjellige andre fora, f eks Østkanten Bluesklubb, Rampelys, jubileumsmarkering NBU, samarbeidsmøter med Buckleys, revisor, Musikkbyen mv.

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2012 var 780, fremdeles økning fra 765 pr. 31.12.2011. Dermed har vi satt ny medlemsrekord igjen.

Klubben deltok med 3 representanter på årsmøtet i NRF. Planen er også delta med fullt nyvalgt styre på det kommende årsmøtet i NBU i midten av mars.

Våren 2012 arrangerte vi 35 konserter i egen regi, og 4 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb på Buckleys. Høsten 2012 arrangerte vi 30 konserter i egen regi, og 3 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb.

"Beklager fullt" skiltet har vi sett ofte på ettermiddagsbluesen på lørdager. Kjempebra for en arrangør, men skuffende for de som ikke kommer inn. Styret har en målsetting om å legge ut flere av konsertene på Billettservice fremover.

Loddsalg er noe av det som har bidratt til at vi har klart å få et godt økonomisk resultat i 2012. Takk til alle loddkjøpere, og takk til alle som har skaffet gevinster. Det går med en del gevinster hver lørdag så vi ønsker alle "sponsorer" velkommen.

Grasrotandelen har også blitt en viktigere faktor for plussiden i regnskapet, noe vi i styret er veldig takknemlig for. Vi fortsetter arbeidet med å skaffe oss flere givere av grasrotandeler.

OBK ser stadig etter nye muligheter for å søke om offentlig støtte til klubbens drift, og rutinene for dette har nå blitt bedre, bl a ved at vi sikrer riktig rapportering etter å ha mottatt støtte.

Som regnskapet viser, har klubben en solid økonomi for tiden. Det er ikke noe mål for klubben å gå med store overskudd, så styret vil jobbe for å pløye overskuddsmidler tilbake til medlemmene, f eks ved å strekke oss litt lenger i valg av artister på konsertene.

I løpet av 2012 har revisor kommet med noen bemerkninger til praksis rundt utbetalinger og regnskapsførsel. Styret har tatt disse til etterretning, og noen tiltak er iverksatt umiddelbart, mens noen er forventet å komme på plass i løpet av det planlagte organisasjonsutviklingskurset som er planlagt i april.

Sommeravslutningen holdt vi på Buckleys 23/6. Vi benyttet med suksess samme cateringfirma som året før, og etterpå ble vi loset inn i sommernatten med konsert av Never The Bride.

Under Notodden Blues Festival var OBK igjen på plass i Huset. Rundt 50 medlemmer overnattet på flatsenger/madrasser og koste seg helgen igjennom. På lørdag arrangerte klubben sin tradisjonelle konsert på trappa på formiddagen, med Bolga Bluesband. Etterfølgende jamsession førte vel til at flere aldri kom seg ned til byen på andre konserter…

Igjen var det Revierhavnen Kro på Hovedøya som ble arena for julebordet. Det musikalske innslaget ble The Douglas Group sin siste opptreden før navneendring. Vertskapet på Revierhavnen sørget også denne gang for fantastisk bevertning, og vi har allerede sikret oss gjentagelse på Hovedøya for 2013.

Generelt så prøver vi i styret å se på alternative aktiviteter for medlemmene våre, og i tillegg til de vanlige konsertene har vi for eksempel gjennomført både elvevandring og barneblues. Mange av klubbens medlemmer er aktive utenfor klubbens regi også, både med festivaler, cruise og arrangørbistand hos andre. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til styret på mulige framtidige aktiviteter for klubben.

2012 har dermed vært nok et godt år for klubben, og utsiktene for 2013 er også positive.

Vi vil takke våre samarbeidspartnere i 2012, og en særlig takk til vårt faste konsertsted Buckleys!

Det er mange som fortjener en stor takk for innsats for klubben, og vi vil finne anledninger i 2013 for å markere dette. Men vi vil også benytte anledningen til å takke våre medlemmer som er med på å skape det unike miljøet vi har i Oslo Bluesklubb!

Oslo, 5. mars 2013

Styret