Årsmøte i Oslo Bluesklubb

Innkalling til årsmøte i Oslo Bluesklubb

Onsdag 9. april 2014 kl 19:00 presis!

Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 26. Mars.

Velkommen