Protokoll fra Årsmøtet 2013

Protokoll fra årsmøte 2013 i Oslo
Bluesklubb

Årsmøtet ble avholdt i P-Hotels,
2. etg. Grensen 19, Oslo, 12. mars 2013
kl. 18:00.

 

Sak nr. 1 

 

Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen

Referent: Nina Hanssen

 

Sak nr. 2  

Godkjenning av innkalling

Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

 

Sak nr. 3 

Årsmelding for 2012

Edgar Johansen presenterte årsmeldingen for 2012. Årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.

 

Sak nr. 4 

Regnskap for 2012

Regnskapet for 2012 ble presentert av kasserer Rolf Johannessen.

Spørsmål rundt behandling av skattetrekk for utenlandske artister overføres til det nye styret.

Klubbens revisor, Lise Bruu Heger, er bortreist, og har ikke kunnet revidere regnskapet. Kasserer og tidligere revisor Rita Wiger har gjennomgått regnskapet.

Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisor Lise Bruu Heger godkjenner dette etter reise.

 

Sak nr. 5 

Innkomne forslag

Ingen forslag har kommet styret i hende.

 

Sak nr. 6 

Valg

Valgkomiteen, bestående av Elisabeth Weisser-Svendsen, Ronald
Flatnes og Marianne Hoffmann la frem forslag til nytt styre i Oslo
Bluesklubb.

Styrets leder ble Edgar Johansen, som ble valgt enstemmig. Styrets kasserer Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene
velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer ble:

Anders Herbjørnsen (gjenvalg)

Aud Reiersdal (gjenvalg)

Ellen Pettersen (gjenvalg)

Odd Dahl (gjenvalg)

Morten Hermansen (gjenvalg/tidligere varamedlem

Gøran Stensrud (ny)

Nina Hanssen (ny)

Varamedlemmer:

Jan Lundby (ny)

Mona Johansen (ny)

Det nye styret finner
du her
.

Revisor:

Lise Bruu Heger ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen bestående av: Marianne Hoffmann, Ronald Flatnes og Elisabeth Weisser-Svendsen ble enstemmig gjenvalgt.


Nina Hanssen

Referent