Vi flytter konsertene opp

I høst og vinter tester vi ut om lokalet i første etasje på Youngs vil fungere; og om det kommer flere folk! For det trenger vi om vi skal overleve her i hovedstaden. Støtt opp om frivilligheten og de små scener!