Årsmøter i Oslo Bluesklubb

Innkallinger, årsmeldinger, beretninger og protokoller fra våre årsmøter.

2024

Innkalling til årsmøte

Velkommen til årsmøte for Oslo Bluesklubb onsdag 24. april 2023 kl 18:30 i lokalene til Norsk Blues Union (NBU), Møllergata 39. 
Send påmelding til info@osloblues.com senest 22. april. Alle som har betalt kontingent for 2024 har stemmerett på årsmøtet. 
Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 24. mars 2023.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referenter
 4. Registrering av oppmøte
 5. Godkjenning av agenda
 6. Behandling av styrets årsberetning
 7. Godkjenning av regnskap
 8. Behandling av innkomne forslag
 9. Valg av styre
 10. Valg av valgkomite

Vel møtt!
Hilsen styret i Oslo Bluesklubb

2023

Innkalling til årsmøte

Onsdag 19. april 2023 kl 19:00.
Sted: NBU, Møllergata 39, 0179 Oslo

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 5. april 2023.

2022

Innkalling til årsmøte

Torsdag 7. april 2022 kl 18:30.
Sted: NBU, Møllergata 39, 0179 Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Valgkomite utpekt av styret 30. november 2022

2021

Innkalling til årsmøte

Onsdag 11. august 2021 kl 18:30.
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 20. juli 2021.

2020

Innkalling til årsmøte 2020

Torsdag 25. juni 2020 kl 18:30 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 1. juni 2020.

Vel møtt!

2019

Innkalling til årsmøte 2019

Onsdag 24. april 2019 kl 18:30 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 23. mars 2019.

2018

Innkalling til årsmøte 2018

Onsdag 11. april 2018 kl 18:30 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 12. mars 2018.

2017

Innkalling til årsmøte 2017

Tirsdag 4. april 2017 kl 18:30 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 10. mars.

2016

Innkalling til årsmøtet 2016

Tirsdag 12. april 2016 kl 18:00 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 29. mars.

2015

Innkalling til årsmøtet 2015

Innkalling til årsmøte i Oslo Bluesklubb
Tirsdag 21. april 2015 kl 19:00 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 7. april.

2014

Innkalling til årsmøtet 2014 i Oslo Bluesklubb

Onsdag 9. april 2014 kl 19:00 presis!
Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 26. mars.

2013

Innkalling til årsmøtet 2013

Tirsdag 12. mars 2013 P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslokl 18:00 presis!

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsmelding 2012
 4. Regnskap 2012
 5. Innkomne forslag (du kan sende forslag til medlemsservice)
 6. Valg

Se vedtektene for klubben.

Saker som skal behandles på Årsmøtet må være styret i hende innen 26. februar.

Vel møtt!